Link to NewsLink to infoLink to ProductsLink to R+DLink to InventorLinks To Index
 
 
Safety Follow-up Dummy 

utgör den felande länken  
  
För första gången är det möjligt att överbrygga avståndet mellan en demolerad bil och just den eller de som satt i den vid haveritillfället. Safety Follow-up Dummy, SFD, är inställbar i längd och vidd. Till skillnad från krockdockor som används i laboratoriemiljö kan den alltså ställas in för att efterlikna och/eller återskapa en, säger en, aktuell person. Därmed kan den bidra till att mera i detalj kartlägga vad som hände i en verklig olycka och den kan visualisera hur det såg ut inuti en bil vid haverietillfället.  

SFD har konstruerats av Sverker Dahl, som har en unik erfarenhet av haveriuppföljningar. Dockan är användarvänlig och till den kommer en mjukvara för överföring, insamling och sammanställning av personskador. Dockan lämpar sig dels för djupstudier av enskilda haverier, dels för användning på bred bas där den kan underlätta att snabbare, än nu är vanligt, upptäcka eventuella mönster mellan personskador och bilars deformation/intrusion.  

Av självklara skäl placeras aldrig en skadad eller avliden person i olycksfordonet. Denna etiska omständighet gör det många gånger svårt för haveriutredare att finna den verkliga orsaken till en personskada och det gör det hart när omöjligt för en lekman att förstå skadans uppkomst.  

Safety Follow-up Dummy gör det möjligt... 

SFD:s ryggrad, över- och underben samt över- och underarmar är justerbara i längd, axel- och höftpartierna är justerbara i bredd och bröstkorgen är justerbar i vidd. Alla leder har frihetsgrader som i huvudsak stämmer överens med en människas rörelsemönster. Merparten av dockan är gjord i aluminium, den är enkel att använda och den kan - beroende på omständigheter - placeras i fordonet antingen i delar eller komplett monterad. Dockan kan demonteras för transport och förvaring i väska eller låda. 

Dessa unika egenskaper i kombination med olycksoffrets preciserade skador underlättar uppföljningar av olyckor. Använd på bred bas kan SFD bidra till att finna skillnader i skadepanoramat mellan exempelvis korta och långa personer. Den gör det också möjligt för människor med begränsad kunskap om haverier att lättare förstå hur skador uppkommit. 
  
  
För mer information info@sfdab.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ News | info | Products | R & D | Inventor | Links