Link to NewsLink to infoLink to ProductsLink to R+DLink to InventorLinksTo Index

 
PRESSINFORMATION, juli -98 
 
 

SFD går i produktion

-docka av aluminium

1,5 år efter att Safety Follow-up Dummy, SFD, presenterades som ett projektarbete på Institutionen för personskadeprevention vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har den utvecklats från en handgjord prototyp i trä till ett mätverktyg i aluminium med huvud, fingrar och tår gjorda i plast.

Grundidén med dockan är oförändrad: Den är inställbar i längd (från 1,5 till 2,05 meter) och vidd för att kunna gestalta en enskild människa. Dess rörelseschema överensstämmer i hög grad med frihetsgraden i mänskliga leder. Och tanken är densamma: Genom att dockan förmår kopiera en enskild människas mått kan den effektivisera haveriutredningar.

Utvecklingen från idé till produkt har gjorts med CAD/CAM och en förserie av dockan har redan tillverkats av Flenverken AB i Gamleby, som är ett verkstadsföretag med den kompetens, utrutsning och kapacitet som behövs för ett sådant här projekt. Den serien skall erbjudas ett begränsat antal köpare, som vill bidra till projektet genom att använda dockan och dela med sig av sina erfarenheter.

Nästa steg är att göra en andra förserie, där hänsyn tas till de första användarnas iaktagelser och sedan startar den egentliga produktionen i höst. Den serieproducerade dockan kännetecknas av att den är gjord i blåanodiserad aluminium och att den har ett höftparti som påminner om dito på en så kallad H-punktsdocka.

SFD-dockans premiärvisas på IRCOBI (International Research Council on the Biomechanics of Trauma) i Göteborg den 16-18 september i år.

För ytterligare information: 

Safety Follow-up Dummy, SFD, AB
Sverker Dahl
tel: 0411-473 25 
GSM: 0705-91 55 00 
fax: 0411-473 26 
e-post: sverker.dahl@sfdab.com

Traffic Safety Research and Engineering, TSRE, AB
Hugo Mellander
Tel: 031-70 10 340
GSM: 0708-84 35 78
Telefax: 031-70 10 335
e-post: tsre@trafficsafety.se

Flenverken AB
Per Alne, Erik Wallin
tel: 0493/123 00
fax: 0493/102 00
e-post: gamleby@flenverken.se

 [ News| info| Products | R & D | Inventor | Links