Link to NewsLink to infoLink to ProductsLink to R+DLink to InventorLinksTo Index
 
PRESSINFORMATION; nov -97 

"Krockdocka" för 

haveriutredningar 
 

Längd och vidd 

kan ställas in 
 

En "krockdocka" för haveriutredningar har konstruerats av FLT:s 
trafikjournalist Sverker Dahl. Dockan, Safety Follow-up Dummy, SFD, är unik 
i sitt slag och utgör resultatet av hans projektarbete i kursen Teknisk 
trafiksäkerhet på Institutionen för personskadeprevention vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. 

- Dockan utgör den felande länken mellan bilvrak och människor som kommit 
till skada. Inställd efter skadade och/eller förolyckade personers 
individuella mått och placerad i den krockade bilen, ökar mätdockan 
möjligheterna att avslöja skadeframkallande detaljer i bilens interiör, 
säger Sverker Dahl, och han fortsätter: 

- Målet har hela tiden varit att göra en robust konstruktion som är lätt 
att använda, men som ändå uppfyller höga krav på exakthet. Därför kan 
dockans armar, ben och ryggrad längdjusteras, bredden på axel- och 
höftparti samt vidden på bröstet varieras. SFD kan med enkla handgrepp och 
inbyggda måttangivelser ställas in för att efterlikna människor mellan 
cirka 1,5 och två  meters längd. 

- Litteratursökningar och letandet efter liknande konstruktioner visar att 
SFD är världsunik. Projektarbetet har presenteras i form av en skriftlig 
rapport som finns att tillgå på Institutionen för personskadeprevention, 
säger tekn dr Anna-Lisa Osvalder, som varit Sverker Dahls handledare. 

Upprinnelsen till krockdockan daterar sig tjugo år bakåt i tiden. Under 
70-talet arbetade nämligen Sverker Dahl, vid sidan om sitt journalistjobb 
på FLT, åt Rättsmedicinska institutionen vid Lunds universitet och gjorde 
uppföljningar av dödsolyckor i södra Sverige: 

- Redan då längtade jag efter ett verktyg, ett instrument eller allra helst 
en docka för att jämföra personskadorna med bilens interiör - så detta är 
en mångårig dröm som gått i uppfyllelse. 

Försäkringsaktiebolaget Skandia har bidragit ekonomiskt till projektet. 
 

För ytterligare information: 

Sverker Dahl: 
tel: 0705/91 55 00 
fax: 0411/473 26 
e-mail: sverker.dahl@mailbox.swipnet.se 

Anna-Lisa Osvalder: 
tel: 031/772 36 43 
fax: 031/772 36 60 
e-mail: alos@ip.chalmers.se 

 [ News| info| Products | R & D | Inventor | Links