Link to NewsLink to infoLink to ProductsLink to R+DLink to InventorLinksTo Index

 
P R E S S I N F O R M A T I O N, april 1999

Vidareutvecklad

SFD patenterad

Patent- och registreringsverket, PRV, har godkänt patentansökan för Safety
Follow-up Dummy, SFD, som dessutom vidareutvecklats så att den kan förses
med såväl sitt- som ryggdelar av samma typ som kännetecknar så kallade
H-punktsmaskiner.

SFD visades första gången för två år sedan. Då som resultatet av ett
projektarbete vid dåvarande Institutionen för personskadeprevention vid
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Unikt för dockan var och är att den
är inställbar i storlek; från 1,5 till 2,05 meters längd och motsvarande
bredd.

Dockan kan därmed ersätta en person av given storlek och är i första hand
framtagen för uppföljningar av verkliga haverier men dess användningsområde
är mycket större än så.

Efter prototypen i trä har en serie dockor utvecklats och tillverkats i
aluminium samt sålts inom och utom landet. Genom att det till dockan
utvecklats dels en sitt, dels en ryggdel utökas dess användningsområde
ytterligare
./.

För ytterligare information: 

Safety Follow-up Dummy, SFD, AB
Sverker Dahl
tel: 0411-473 25 
GSM: 0705-91 55 00 
fax: 0411-473 26 
e-post: sverker.dahl@sfdab.com

Traffic Safety Research and Engineering, TSRE, AB
Hugo Mellander
Tel: 031-70 10 340
GSM: 0708-84 35 78
Telefax: 031-70 10 335
e-post: tsre@trafficsafety.se
 

 [ News| info| Products | R & D | Inventor | Links